Kilagal at Bangemuda, Kathmandu.

Kilagal at Bangemuda, Kathmandu.

Slider