Friday, July 1, 2022

Health Professionals to follow on Twitter

कस्तो मास्क कुन बेला उपयुक्त ? हरियो : थुकको सामान्य छिटा रोक्न निलो : हावामा उडेका अत्यन्तै सुक्ष्म कणहरु रोक्न (https://t.co/OXCEnjbU6F) pic.twitter.com/6NNXrj3cWt — Sameer M Dixit, PhD?? (@smadixit) September 8, 2020 अन्य कुनै रोग छैन…