The 2018 Diversity Visa Program is open

October 05, 2016: The 2018 Diversity Visa Program is open. The application period for the 2018 Diversity Visa (DV) program opens at noon, Eastern Standard Time, October 4, 2016 (9:45 pm local time in Nepal; Tuesday, Asoj 18, 2073 B.S.), and closes at noon, Eastern Standard Time, November 7, 2016 (10:45 pm local time; Monday, Kartik 22, 2073 B.S.). DV program entrants are strongly encourage to apply early.

Important Information for intending applicants:

• Applying is FREE.
• Consultants Not Necessary.
• Apply online: www.dvlottery.state.gov
• One application per person.
• Submit a recent photo.
• Be sure to print and save your confirmation number.
• Never give your confirmation number to anyone.
• The only method of determining whether you were selected for the DV is by entering your confirmation number at www.dvlottery.state.gov on or after May 2, 2017 (Tuesday, Baisakh 19, 2074).

For further information on the DV program, please visit www.dvlottery.state.gov or the U.S. Embassy Kathmandu website at http://nepal.usembassy.gov/…/im…/diversity-visa-program.html.

सन् २०18 को डि.भी. कार्यक्रम खुला : सन् २०18 को डाइभर्सिटी भिसा (डि.भी.) कार्यक्रमको लागि आवेदन दर्ता अवधि मङ्गलबार, अक्टोबर 4, २०१6 (२०७3 असोज 18) मा इस्टर्न स्ट्यान्डर्ड टाइमको मध्याह्न (नेपालमा स्थानीय समयअनुसार ९:४५ बजे) बाट सुरु हुने गरी खुल्नेछ र सोमबार, नोभेम्बर 7, २०16 (२०७3 कार्तिक 22) मा इस्टर्न स्ट्यान्डर्ड टाइमको मध्याह्न (नेपालमा स्थानीय समयअनुसार १०:४५ बजे) बन्द हुनेछ ।

इच्छुक आवेदकका लागि महत्त्वपूर्ण जानकारी :

• आवेदन नि:शुल्क ।
• कन्सल्टेन्टको आवश्यकता नपर्ने ।
• फारम अनलाइन भर्नुपर्ने : www.dvlottery.state.gov
• एक जनाका लागि एउटा आवेदन ।
• हालसालै खिचिएको फोटो ।
• आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बरलाई अवश्य सेभ र प्रिन्ट गर्नुहोस् ।
• आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर कसैलाई पनि नदिनुहोस् ।
• तपाईँ डि.भी. का लागि छनोटमा पर्नुभयो कि भएन भनी निर्धारण गर्ने एउटा मात्र विधि भनेको मङ्गलबार, मे 2,२०17 (२०७४ वैशाख १९) वा त्यसपछि www.dvlottery.state.gov मा गई आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर प्रवेश गर्नु हो ।

डि.भी. कार्यक्रमसम्बन्धी थप जानकारीका लागि www.dvlottery.state.gov वा काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासको वेबसाइट http://nepal.usembassy.gov/…/im…/diversity-visa-program.html मा जानुहोस् ।